اپراتور اول

  • Home
  • اپراتور اول

تیپاکس اپراتور اول پست خصوصی ایران

تماس

ما مشتاق صحبت کردن با شما هستیم

تیپاکس به عنوان اپراتور اول پست خصوصی ایران، همواره از ایده‌های نو، فناوری‌های جدید و راهکارهای بهتر برای صنعت پست و لجستیک حمل‌و‌نقل ایران استقبال می‌کند.

ما منتظر گفتگو با شما هستیم؛ شاید پرسشی تازه در ذهن شما، پاسخی در مجموعه ما داشته باشد.

ایمیل تماس با ما

Postoperator@Tipaxco.com

 

ga('create', 'UA-101781787-1', 'auto');