درخواست اعطای نمایندگی

  • Home
  • درخواست اعطای نمایندگی

لطفا در صورت درخواست دریافت نمایندگی شعب تیپاکس ، فرم زیر را به همراه فایل رزومه خود ارسال نمایید

: وضعیت نظام وظیفه *
: وضعیت منزل مسکونی *

آیا امکان ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه را دارید؟ *
آیا قادر به ارائه معرفی ضامن معتبر دولتی و یا دارای پروانه کسب معتبر هستید؟ *
آیا قادر به ارائه ضمانت،پیش پرداخت و وثیقه ملکی هستید؟ *

:وضعیت مکان تجاری جهت استقرار نمایندگی

: وضعیت مالکیت *


: رزومه

ga('create', 'UA-101781787-1', 'auto');