مصاحبه نشریه ( کسب و کار سال ) با مدیر عامل محترم تیپاکس ، جناب آقای دکتر مهرداد فاخر را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده بفرمایید

https://www.thebusinessyear.com/iran-2016/special-delivery/interview

 

Business Year

Business Year

the Business Year

The Business Year