برای نخستین بار در تاریخ پست ایران

پیروزی شرکت تیپاکس در مزایده  “واگذاری پروانه بهربرداری از شبکه ارائه خدمات پستی”  برگزار شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جمهوری اسلامی ایران و کسب عنوان

 اولین اپراتور خصوصی پست در ایران

بدین ترتیب شرکت تیپاکس با بیش از ۵۶ سال سابقه فعالیت در صنعت پست ایران کار خود را با عنوان اولین اپراتور خصوصی پست ادامه خواهد داد و شاهد پیشرفت های بزرگ در این شرکت و بخصوص صنعت عظیم پست ایران عزیز در اینده نزدیک خواهیم بود .

.شرکت تیپاکس کسب این پیروزی  و فتخار بزرگ را مرهون مشتریان عزیز و کارکنان سخت کوش  خانواده بزرگ تیپاکس می باشد .

جزئیات بیشر را در پستهای بعدی مشاهده خواهید نمود