در راستای برنامه هدفمند تیپاکس در گسترش شبکه ارتباطی و وسعت شهرهای تحت پوشش خود شعبه جدید تیپاکس در شهر رشت با عنوان” رشت سرپرستی” را افتتاح نموده و این شعبه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ اماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشد.

۷آدرس شعبه : رشت. فلکه رازی .جاده جیرده. خیابان آسایش

شماره تماس: ۳۳۴۶۳۸۴۷ ۰۱۳