تیپاکس درهشتمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف که از۱۶ الی ۱۸ مهرماه در دانشگاه شریف برگزار میشود  به عنوان یکی از قدیمی ترین برندهای کارآفرین حضور دارد

 به نقل از روابط عمومی: تیپاکس دراین حضورتصمیم دارد به تکلیف اجتماعی خود در قبال جامعه به بهترین نحوه ممکن جامه عمل بپوشاند.د

در همین راستا حمایت مالی و معنوی از پروژه ها و ایده های خلاق و برتر دانشجویان، در انتقال دانش و مهارت عملیاتی به سطوح آکادمیک کشور و جذب نامحدود کارآموز و کارورز و ایجاد آرامش درونی با تضمین استخدام به دانش آموختگان را در برنامه اصلی خو د قرار داده است .ت

همچنین در نشردانش از طریق حمایت، جهت چاپ کتب برترعلمی و اجرایی سهمیم خواهد شد ودر کارگروهای تخصصی، مهارتهای تیم ورکینگ و مدیریت پروژه و مدیریت بحران را ارتقا خواهد بخشید.د