شرکت تیپاکس به عنوان شرکت پیشرو در صنعت حمل و نقل در روز جهانی پست که هفدهم سال جاری در مرکز همایش های شهید قندی برگزار شد، حضور یافت.ت
به گزارش روابط عمومی شرکت تیپاکس در مراسم امسال که با حضور مهندس آذر جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین این وزارتخانه به منظور رونمایی از پروژه های هوشمندسازی، عمرانی و خدمات جدید این صنعت برگزار شد، دکتر مهرداد فاخر مدیرعامل شرکت تیپاکس به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت لجستیک کشور، با هدف هوشمندسازی سامانه های حمل و نقل در جهت افزایش کیفیت خدمات این عرصه به منظور کسب سهم بیشتر در توسعه ملی حضور به هم رسانید.د