مراسم افطاری دکتر مهرداد فاخر، مدیرعامل شرکت تیپاکس برای ایتام برگزار شد
این ضیافت افطار در راستای تعهد پایدار «تیپاکس» به انجام مسئولیت اجتماعی خود و مشارکت در فعالیت‌های خیریه و به سنت هر ساله برگزار شد. هدف از این مراسم علاوه بر عمل به سنت حسنه اسلامی-ایرانی، بیش از هر چیز بهره‌گیری از فرصت ماه مبارک رمضان برای ایجاد نزدیکی روحی و معنوی و غلبه بر فاصله و جداافتادگی اقشار در معرض آسیب با دیگر گروه‌های اجتماعی است