مراسم انتخاب کارآفرینان برتر در دو گروه ملی و استانی با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و در میان ۳۰۰۰ نفر کارآفرین برتر در استان ها و ۱۳۰ کارآفرین برتر ملی در بخش های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) دکتر مهرداد فاخر مدیرعامل شرکت تیپاکس و ۱۰ شرکت برتر دیگر انتخاب شدند

گفتنی است که شرکت تیپاکس تنها شرکت خدماتی کشور در حوزه ارسال محمولات به صورت درب به درب است که تاکنون موفق به دریافت این جایزه شده است
در خلال این جشنواره خبرگزاری های مختلف در خصوص پیشرفتها و نو آوری های انجام شده توسط دکتر مهرداد فاخر، در حوزه لجستیک مصاحبه هایی انجام دادند