بازی بسته تیپاکس بازی بسته تیپاکس
قوانین بازی

شماره موبایلت رو وارد کن و کد ورودی که پیامک می شه رو ثبت کن.

3 شانس داری که جعبه هارو به مقصد درست برسونی و امتیازت را بالا ببری.

با ارسال لینک دعوتت برای دوستات میتونی به ازای هر نفری که وارد بازی می شه، 1 شانس بیشتر هم بگیری

شماره موبایلت رو وارد کن
برای دریافت شانس بیشتر لینک زیر رو برای دوستات بفرست
بالاترین امتیاز ها
1 - 963****0935 461 امتیاز
2 - 043****0922 366 امتیاز
3 - 361****0912 337 امتیاز
4 - 947****0910 261 امتیاز
5 - 176****0921 251 امتیاز
6 - 769****0936 193 امتیاز
7 - 253****0936 165 امتیاز
8 - 072****0912 128 امتیاز
9 - 865****0901 124 امتیاز
10 - 388****0990 123 امتیاز
11 - 829****0936 107 امتیاز
12 - 785****0913 90 امتیاز
13 - 925****0910 72 امتیاز
14 - 087****0935 50 امتیاز
15 - 239****0912 44 امتیاز
16 - 267****0935 36 امتیاز
17 - 299****0933 34 امتیاز
18 - 715****0933 33 امتیاز
19 - 850****0912 30 امتیاز
20 - 901****0919 29 امتیاز
21 - 786****0930 28 امتیاز
22 - 094****0991 25 امتیاز
23 - 278****0930 22 امتیاز
24 - 719****0935 20 امتیاز
25 - 697****0912 15 امتیاز
26 - 396****0912 15 امتیاز
27 - 121****0912 13 امتیاز
28 - 660****0938 10 امتیاز
29 - 049****0930 2 امتیاز
30 - 180****0912 1 امتیاز
31 - 856****0912 1 امتیاز
32 - 641****0914 0 امتیاز
33 - 237****0903 0 امتیاز
34 - 082****0919 0 امتیاز
35 - 232****0912 0 امتیاز
36 - 988****0919 0 امتیاز
37 - 377****0912 0 امتیاز
38 - 782****0910 0 امتیاز
39 - 357****0903 0 امتیاز
40 - 987****0919 0 امتیاز
41 - 342****0904 0 امتیاز