همکاری با ناوگان ترابری تیپاکس

تیپاکس برای تکمیل ناوگان حمل و نقل بین شهری خود از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش لجستیک دعوت به همکاری می نماید


1- تمامی شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل خرده بار که دارای کامیونت میباشند

2- رانندگان دارای کامیونت 6 و 8 تن مسقف

لطفا شخصیت خود را انتخاب کنید