اخبار
   
دی 1402 
بسته‌بندی-افتتاحیه خط تولید کارخانه کارتن‌سازی اکتیران
افتتاحیه خط تولید کارخانه کارتن‌سازی اکتیران روز سه‌شنبه 12 دی 1402، خط تولید کارتن‌سازی کارخانه اکتیران با حضور هم‌بنیانگذاران هلدینگ فاخر دکتر مهرداد فاخر و مهندس حسین کاشانی برگزار شد.
بهمن 1398 
بسته‌بندی-مراسم یادبود سومین سال تاسیس هلدینگ فاخر
مراسم یادبود سومین سال تاسیس هلدینگ فاخر روز چهارشنبه 25 ام دی ماه 1398، مراسم یادبود سومین سال تاسیس هلدینگ فاخر، در فضایی خودمانی، داخل ساختمال هلدینگ برگزار شد.