معرفی مدیران

اعضا هیئت مدیره

خانم اشرف فاخر

سرکار خانم اشرف فاخر

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد فاخر

دکتر مهرداد فاخر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر جمشید ناظمی

دکتر جمشید ناظمی

نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس شورای عالی مدیران

دکتر رضا سمیع زاده

دکتر رضا سمیع زاده

عضو هیئت مدیره

حسین رضایی

حسین رضایی

عضو هیئت مدیره

امیرحسین فاخر

امیرحسین فاخر

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

امیرجلال الدین بالازاده

امیرجلال الدین بالازاده

معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر مهرداد فاخر

دکتر مهرداد فاخر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

منوچهر مطیعا

منوچهر مطیعا

مشاور مدیرعامل

غلام رضا کاظمی دینان

غلام رضا کاظمی دینان

مشاور مدیرعامل

ساسان مرعشی

ساسان مرعشی

مدیر ارشد بازاریابی و توسعه بازار

رسول میرزانژاد

رسول میرزانژاد

مدیر امور مالی

اشکان قراچلو

اشکان قراچلو

مدیر ارشد مهندسی فروش و مدیر شبکه نمایندگان تهران و البرز

غلامرضا تعاونی

غلامرضا تعاونی

مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهرام قندچی

شهرام قندچی

مدیر دانش و استراتژی

خانم گلسارا پویان

خانم گلسارا پویان

مدیر حقوقی

سعید بنایی

سعید بنایی

مدیر توسعه کسب و کار

کامبیز فریدونیان

کامبیز فریدونیان

مدیر هوش بازاریابی

کاوه کاتب

کاوه کاتب

مدیر برند و ارتباطات جامع

نسیم رستمی

خانم نسیم رستمی

مدیر منابع انسانی

مهدی نعمتی

مهدی نعمتی

مدیر شبکه نمایندگان شهرستان

محمد نصیرالاسلامی

محمد نصیرالاسلامی

مدیر تجارت الکترونیک

علی شریف محسنی

علی شریف محسنی

بازرس ویژه مدیرعامل و مدیر ارزیابی، ارتقا و آموزش

رضا حسین کلاری

رضا حسین کلاری

مدیر بررسی و پیگیری

علی عاطف مهر

علی عاطف مهر

مدیر ترابری

محسن صادقی‌زاده

محسن صادقی‌زاده

مدیر سیستم‌ها و روش‌ها
مدیر مهندسی لجستیک

خانم فاطمه اسکندرزاده

خانم فاطمه اسکندرزاده

مدیر امور خدمات مشتریان

خانم محبوبه نوروزی

خانم محبوبه نوروزی

مدیر حسابرسی داخلی

آرش شکری

آرش شکری

مدیر توسعه محصول