معرفی مدیران

اعضا هیئت مدیره

خانم اشرف فاخر

سرکار خانم اشرف فاخر

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد فاخر

دکتر مهرداد فاخر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر جمشید ناظمی

دکتر جمشید ناظمی

نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس شورای عالی مدیران

دکتر رضا سمیع زاده

دکتر رضا سمیع زاده

عضو هیئت مدیره

حسین رضایی

حسین رضایی

عضو هیئت مدیره

امیرحسین فاخر

امیرحسین فاخر

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

امیرجلال الدین بالازاده

امیرجلال الدین بالازاده

معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر مهرداد فاخر

دکتر مهرداد فاخر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

منوچهر مطیعا

منوچهر مطیعا

مشاور مدیرعامل

غلام رضا کاظمی دینان

غلام رضا کاظمی دینان

مشاور مدیرعامل

ساسان مرعشی

ساسان مرعشی

مدیر ارشد بازاریابی و توسعه بازار

نسیم رستمی

خانم نسیم رستمی

مدیر سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی

شهرام قندچی

شهرام قندچی

مدیر دانش و استراتژی

اشکان قراچورلو

اشکان قراچورلو

مدیر ارشد مهندسی فروش

مهدی نعمتی

مهدی نعمتی

مدیر شبکه نمایندگان شهرستان

محمدصادق عسکریان

محمدصادق عسکریان

مدیر شبکه نمایندگان تهران و البرز

رسول میرزانژاد

رسول میرزانژاد

مدیر امور مالی

سعید بنایی

سعید بنایی

مدیر توسعه کسب و کار

محسن صادقی‌زاده

محسن صادقی‌زاده 

مدیر سیستم‌ها و روش‌ها مدیر مهندسی لجستیک

غلامرضا تعاونی

غلامرضا تعاونی

مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاوه کاتب

کاوه کاتب

مدیر برند و ارتباطات جامع

خانم گلسارا پویان

خانم گلسارا پویان

مدیر حقوقی

شهلا زندی

شهلا زندی

مدیر نوآوری

نیما طاهری

نیما طاهری

مدیر تجارت الکترونیک

خانم فاطمه اسکندرزاده

خانم فاطمه اسکندرزاده

مدیر امور خدمات مشتریان

رضا حسین کلاری

رضا حسین کلاری

مدیر بررسی و پیگیری

حمیدرضا جلالی تبار

حمیدرضا جلالی تبار

مدیر فروش سازمانی

خانم محبوبه نوروزی

خانم محبوبه نوروزی

مدیر حسابرسی داخلی