سرویس ارسال درون شهری
 سرویس درون شهری

سرویس ارسال بسته درون شهری

سرویس ارسال بسته درون شهری، خدمت انتقال بسته از مبدا به مقصد، درون یک شهر است. این سرویس به‌صورت درب به درب انجام می‌شود. سرویس درون شهری شامل دو بخش مجزا است که مشتریان بنا بر نیاز زمانی می‌توانند یکی از این دو سرویس ارسال بسته را انتخاب کنند. 

1. سرویس تحویل در همان روز (Same Day): در این سرویس بسته‌های مشتریان در یک‌روز دریافت و تحویل می‌گردد. این سرویس توسط یکی از شرکت‌های خواهر در هلدینگ فاخر و با امضای قرارداد ارائه می‌شود.

2. سرویس تحویل روز بعد (Next Day): در این سرویس بسته‌های مشتریان در روز اول دریافت و در روز بعد، درون همان شهر توزیع می‌شود. این سرویس از طریق همه بسترهای ثبت سفارش تیپاکس (آفلاین و آنلاین) قابل استفاده است.