سرویس ارسال درون شهری
 سرویس درون شهری

سرویس ارسال بسته درون شهری

سرویس ارسال بسته درون شهری، خدمت انتقال بسته از مبدا به مقصد، درون یک شهر است. این سرویس به‌صورت درب به درب انجام می‌شود. سرویس درون شهری شامل دو بخش مجزا است که مشتریان بنا بر نیاز زمانی می‌توانند یکی از این دو سرویس ارسال بسته را انتخاب کنند. 

1. سرویس تحویل در همان روز (Same Day): در این سرویس بسته‌های مشتریان در یک‌روز دریافت و تحویل می‌گردد. این سرویس توسط شرکت تی نکست و با امضای قرارداد ارائه می‌شود.

2. سرویس تحویل روز بعد (Next Day): در این سرویس بسته‌های مشتریان در روز اول دریافت و در روز بعد، درون همان شهر توزیع می‌گردد. این سرویس توسط سایت تیپاکس، نمایندگی‌های تیپاکس، اپلیکیشن مای‌تیپاکس و تلفن 0218457 ارائه می‌شود.