پس کرایه
 سرویس پس کرایه

سرویس پس کرایه

یک سرویس مالی جهت پرداخت هزینه ی سرویس های تیپاکس است.

این سرویس دارای دو حالت به شرح زیر است:

  • پس کرایه کامل : طبق درخواست فرستنده، هزینه ی تمامی سرویس های انتخاب شده ( جابه جایی بسته ، بسته بندی و...)، در زمان تحویل بسته به گیرنده، از ایشان دریافت می شود. 
  • نقدی - پس کرایه : طبق سفارش فرستنده، مبلغی از هزینه کل سرویس ها، از فرستنده دریافت و باقیمانده مبلغ به صورت پس کرایه ، در زمان تحویل از گیرنده دریافت می گردد.

در صورتی که مشتری تمایل به استفاده از سرویس پس کرایه داشته باشد، مبلغی به عنوان هزینه سرویس پس کرایه به مجموع هزینه های قابل پرداخت، اضافه می شود. 

تبصره: توافق بین فرستنده و گیرنده مبنی بر استفاده از سرویس پس کرایه و تسهیم مبلغ نقدی و پس کرایه بر عهده ی فرستنده می باشد.

  • ثبت درخواست فرستنده جهت سرویس پس کرایه/ نقدی- پس کرایه در درگاه های فروش
  • دریافت بسته از فرستنده
  • دریافت مبلغ درخواستی از فرستنده (درصورت انتخاب حالت نقدی- پس کرایه)
  • ارسال بسته
  • دریافت مبلغ قابل پرداخت از گیرنده
  • تحویل بسته

شرایط ارائه سرویس:

  • نقاط تماس شامل نمایندگی‌ها، سرویس پوینت‌ها، اکسس پوینت‌ها و کار پوینت‌ها (نشانی و مشخصات نقاط تماس در وب‌سایت تیپاکس قابل مشاهده است) 
  • واحد فروش مشتریان سازمانی (تماس با شماره تلفن 41036000-021 داخلی واحد فروش)