جبران خسارت
 جبران خسارت خدمات تیپاکس

جبران خسارت

به‌ منظور جلب رضایت مشتریان و همچنین حفاظت از دارایی‌های آنها، خدمت ویژه‌ای تحت عنوان جبران خسارت، در تیپاکس درنظر گرفته شده است.
طبق قوانین تیپاکس، حداقل مبلغ جبران خسارت برای بسته‌ها 200 هزار تومان و حداکثر مبلغ ۴۰ میلیون تومان است. این هزینه برای مشتریان قراردادی بیشتر بوده و تا سقف ۸۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. همچنین مبلغ جبران خسارت برای پاکت‌های حاوی اوراق و اسناد مجاز، 200 هزار تومان و برای پاکت‌های حاوی کالا، حداکثر ۱ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. 

لازم به ذکر است ارزش ثبت شده بسته توسط فرستنده، مبنای هزینه جبران خسارت در نظر گرفته می‌شود تا در صورت بروز خسارت برای بسته‌های مجاز، به اندازه مبلغ تعیین شده، جبران شود.

مشتریان می‌توانند از طریق تماس با خدمات مشتریان تیپاکس و یا مراجعه به بخش ثبت شکایت در وب‌‌سایت، درخواست خود را ثبت کنند تا توسط کارشناسان بررسی و در صورت وارد بودن شکایت، جبران خسارت انجام شود.