مشتری عزیز، از اینکه تجربه ناخوشایندی در استفاده از خدمات تیپاکس داشتید، پوزش می‌طلبیم. 

به منظور پیگیری دقیق‌تر شکایت، نیاز به تکمیل توافق نامه جبران خسارت از سمت شما داریم. 

لطفا مشخصات کامل و دقیق خود را وارد کنید. استفاده از خدمات این سامانه به منزله ی قبول ضوابط جبران خسارت تیپاکس می باشد.