رادیو تیپاکس
رادیو تیپاکس

رادیو تیپاکس

به رادیو تیپاکس خوش آمدید. اینجا مملو از پادکست‌های جدید در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل است و رسالت خود را ایجاد ارتباط مستقیم و توسعه روابط با ذی نفعان و علاقمندان در قالب پادکست‌های آموزشی می‌داند. 

اهمیت بسته‌بندی در مدیریت زنجیره تامین
8 نکته برای بهبود روند حمل‌ونقل سازمان شما
از 1PL تا 10PL- درک مدل‌های مختلف ارائه خدمات لجستیک (بخش اول)
از 1PL تا 10PL- درک مدل‌های مختلف ارائه خدمات لجستیک (بخش دوم)