افزایش 10 درصدی میزان تبادل پستی بین‌المللی

افزایش 10 درصدی میزان تبادل پستی بین‌المللی

نویسنده :
ماورو بوفا، اقتصاددان UPU معتقد است که افزایش قابل توجه تعداد مرسوله‌های پسـتی بین‌المللی نشان می‌دهد که بازار پست در تلاش برای کسب امتیازهای تحول دیجیتال اســت. درحالی که بر اساس چشم‌انداز اقتصادی پسـتی UPU، میزان تبادل پستی بین‌المللی در سال2016  افزایش 2 رقمی را تجربه کرده است، داده‌های اخیـر نشان می‌دهـد که این ارقام سریع‌تر از حد انتظار پیش‌بینی در حال افزایش است. بوفا با اشاره به جایگزینی نامه‌ها به‌عنوان فعالیت اصلی پست، می‌گوید: «به‌نظر می‌رسید که عرضه پستی مکمل اقتصـاد بـود، امـا دیجیتـال سازی چالش جایگزینی دیجیتالی را به‌همراه آورد.» طی چند سال گذشـته، شـرکت‌های پستی با متنوع کردن سبد خدمات خود و توسعه محصولات خود، که بـه آنها امکان می‌دهـد تـا از بازار سـریع تجارت الکترونیک بهره‌مند شوند، مدل‌های کسب‌وکار خود را تغییر داده‌اند. تحکیم و بازسازی احتمـالا منجر به تأخیر در رشد کوتاه مدت می‌شود، اما سرمایه گذاری مسبب رونق بلندمدت پست است. بوفا توضیـح می‌دهـد کـه رشـد سـریع در تبـادل پسـتی بیـن‌المللی می‌توانـد بــه معنای این باشد که در صورتی کـه عـدم قطعیـت سیاسـت‌هـای تجـاری و تنــش‌های ژئوپولتیک بر رشد اقتصادی سال آینده سایه نیفکند، بخش پستی در مسیر موفقیت قرار دارد تا در ازای نقش مکمل خود در تجارت الکترونیک، مزایایی را به دست آورد.
منبع:UNION POSTAL 
    نظر شما
    لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
    نظرات کاربران

    دسته بندی تی مگ